Informace a novinky / Moje nabízené služby / Kde pomáhám / Kontakt /

Červen 2018

Louise L. Hay - Nechávám svou bytost vibrovat světlem

16. června 2018 v 21:24 | Louise L. Hay: Myšlenky srdce |  Louise L. Hay
Ponořte se hluboko do svého srdce a podívejte se tam na malinký, jasně zbarvený světelný bod. Právě ten je zdrojem vaší lásky a léčivé energie. Pozorujte, jak pulsuje a roste, až nakonec vaše srdce bezezbytku naplní. Nechte jej proudit celým svým tělem, od vrcholku hlavy až ke špičkám prstů na nohou. Toto nádherné světlo, které je vaší láskou a vaší léčivou energií, už nyní vyzařuje z celé vaší bytosti. Můžete si také říci: "S každým nadechnutím jsem zdravější a zdravější." Představujte si, jak toto světlo čistí každou část vašeho těla a zbavuje ji všech potíží. Nechte je ze sebe vyzařovat do celé místnosti, do svého soukromí a do celého okolního světa. Vidíte, že všechno je celistvé. Máte význam. Máte cenu. Záleží na tom, jak naložíte s láskou ve svém srdci.

STÍNOVÝ VÝKLAD KARET - VE STÍNU MINULOSTI.

10. června 2018 v 11:41 | Český Tarot
Přátelé, všechny bytosti světa, mám pro Vás přichystanou zajímavou akci výkladu karet. Vím, že každý z nás jsme zatížen nějakými bloky, které nám neustavičně nějakým způsobem brání ve štěstí. V našich cílech, snech a vizích, přátelství, lásce a materiálního štěstí - blahobytu. Každý má nějaký blog, který je veden našim skrytým podvědomím, které je stále napojeno na naše stíny minulosti. Jestliže, chcete a máte nějaké přání, peníze, láska, zaměstnání, něco po čem toužíte a nedaří se Vám naplnit své touhy, mohu pro Vás udělat výklad karet, kde bychom se z karet a své křišťálové koule podívala na vaše Stíny z minulosti, na bloky, které Vás omračují, blokují a svazují. Uvědomte si, že máte právo na štěstí, lásku i peníze jako kdokoliv jiný. Ty bloky a stíny z časů minulých máme všichni, je dobré však vědět odkuď přicházejí a hlavně jak s tím začít pracovat. Dalo by se říct, že tento výklad je jistým čakrovým čištěním. Čakry jsou energetické body v našem fyzickém i éterickém těle a velmi na nás působí, ...


Řecká princezna - Egyptský pohled na trójskou válku

2. června 2018 v 14:37 | Český Tarot |  Báje a pověsti
Ve dnech, kdy Seti II, vnuk Ramesesa Velkého, byl egyptský faraon, přišla velká loď řízená bouří ze severu, která hledala útočiště v Canopském ústí Nilu. Kousek od místa, kde byla ukotvena loď, stál chrám bošáka Hershefa, který sledoval přes cizince. Kdyby někdo vzal svatyni ve svatyni Hersefova, byl by bezpečný od všech svých nepřátel; a když otrokyně klekl před sochou a sliboval sloužit bohu, osvobodil se od svého pána. Loď, která přišla na Canopus, byla okamžitě oznámena Thonisovi, Strážci ústí Nilu, a zjistil, že patří k princi lidu, kterého Egypťané nazvali Mořským lidem, nebo Aquaiusha, která je Achaeové, ti, kteří sídlili v Řecku a na ostrovech v Egejském moři a v Iónii, které dnes nazýváme Mykény. Thonis to objevil od skupiny námořníků na lodi, kteří se dozvěděli, co se stalo těm, kteří hledali útočiště v Hershefově chrámu, opustili tělo a požádali, aby jim bylo umožněno sloužit bohu.


Bůh Baal v Egyptské mytologii

2. června 2018 v 14:19 | Český Tarot |  Egypt - mýty, legend a záhady
Během nového království, když Egypt začal rozšiřovat svou říši na Blízký východ, několik bohů místní v této oblasti začalo být uctíváno Egypťany. Mezi těmito cizími bohy byli Qetesh , Reshep a Baal. Baal byl západní semitský bůh bouří a nebe, jehož uctívání v Egyptě bylo založeno 18. dynastií.


Soška Baala z Ugaritu

Vesmírné zákony tam na druhé straně

2. června 2018 v 13:46 | Český Tarot |  Karma a minulé životy
Základní Vesmírný zákon v mikrokosmu i makrokosmu je smrt plánovaná, funkční a přítomná všude a ve všem, v každé vteřině někdo, či něco umře a naproti tomu se narodí nový zrod, nový život, počátek něčeho nového. Život bez smrti by nemohl existovat. Smrt není nepřítel a neměli bychom brát smrt osobně. Jsme jeidný žijící druh, který smrt bere něco jako strašidelného, zlého, bolestného.