Informace a novinky / Moje nabízené služby / Kde pomáhám / Kontakt /

Listopad 2017

Jak očistit čakry podle Doreen Virtue

30. listopadu 2017 v 11:19 | internetový časopis Dáma.cz |  Čakry
Čakry stimulují tok životní energie tělem a zajišťují mu sílu. Když se necháte pohltit negativními myšlenkami, pak se tyto čakry "zanesou" a je potřeba je vyčistit. Víte, jak na to? Existují čtyři snadné metody, díky kterým to můžete udělat.


Jak vizualizovat své sny do reality.

30. listopadu 2017 v 11:05 | Český Tarot |  Zákon přitažlivosti
Rádi sníte? Tak vyzkoušejte techniku vizualizace, která se tak trošku podobá snění. Díky této metodě můžete nejenom výtečně relaxovat, ale podle některých názorů i řešit různé neúspěchy nebo se zbavit zdravotních potíží. Vizualizace je technika, která zapojuje představivost. Podobá se snění, ale záměrně zapojuje vědomou mysl, která si uvědomuje tělu prospěšné pochody. Při této metodě si vytváříte mentální obrazy, které vás uklidňují. Během vizualizace je dobré využít co nejvíce smyslů včetně vůně, zraku, hmatu a sluchu. Vizualizace je součástí celé řady alternativních medicínských směrů. Je ale také běžnou relaxační a psychoterapeutickou metodou. Vizualizace pomáhá relaxovat, realizovat přání, uskutečnění myšlenek. Dá se praktikovat s cílem dosáhnout úspěchu ve všech oborech lidské činnosti, v partnerském i pracovním vztahu. Významně pomáhá při léčení tělesných bolestí, ale také emocionálních i mentálních problémů.


pokračování zde

Moje oblíbené norské přísloví

27. listopadu 2017 v 14:16 | Český Tarot |  Severská mytologie
Dnes bych se s vámi chtěla podělit o pár příslov ze Skandinávie.


Vikingové a jejich severské země

27. listopadu 2017 v 14:10 | Český Tarot |  Severská mytologie
Severské země se někdy používají jako synonyma skandinávských zemí v angličtině, ale samotní skandinavci a ostatní severské národy jasně rozlišují mezi těmito dvěma zeměmi. Skandinávie v úzkém smyslu zahrnuje pouze Dánsko, Norsko a Švédsko. Mezi severské země patří pět národních států a tři autonomní regiony: vedle tří skandinávských zemí také Finsko a Island, stejně jako Grónsko a Faerské ostrovy (území Dánska) a Alandy (území Finska). Příroda v severní Evropě je výjimečná krása. Má spoustu neuvěřitelně krásných míst k návštěvě. Severská krajina kombinuje náročnost a mírnost, studené barvy a jasné světlice.


Výroba spiritistické desky OUIJA

27. listopadu 2017 v 13:50 | Český Tarot |  Moje články, postřehy, svět kolem nás
V mém novém videu, Vám ukážu výrobu mé vlastní spiristické destičky zvané OUIJA. Tato tabulka je velmi prastarým orákulem pro komunikaci s duchy a jinými energiemi.


Poznej svého Anděla - Archanděl Rafael

22. listopadu 2017 v 12:04 | Český Tarot |  Andělé a duchovní bytosti
Písemné nebo ústní zkoušky mohou často být zdrojem velkým úzkostí a napětí. Mnoho týdnů, měsíců, nebo dokonce i let studia bývá posuzováno podle schopnosti prezentovat se v průběhu několika klíčových hodin určitého dne. To vyžaduje sebedůvěru, klid a velkou sílu rozpomenutí se. Nervové vypětí může všechno ohrozit. Někteří lidé bývají zbroceni potem, mysl se jim zatemní a těžko ze sebe dokáží vypravit slovo nebo udržet v ruce pero. To jsou sice extrémní případy, ale pokud je v sázce celá Vaše budoucnost, vyplatí se zajistit si, aby všechno fungovalo ve Váš prospěch. Velký archanděl Rafael ve své roli planetárního vládce Merkuru je patrně nejlepším andělem k invokaci nebo k napsání petice před podstoupením zkoušky. Rafael vládne mentálním procesům - schopnosti myslet jasně, dobře komunikovat a vyvolat sílu potřebnou k vybavení si informací uložených v mysli. Rafael reaguje rychle jako rtuť, a to je právě to, co při zkouškách nezbytně potřebujeme. Invokace a petice by měly být prováděny ve středu. Rafael odpovídá velice rychle, takže petici můžete po týdnu spálit.

Pochop svojí nemoc - Příčiny nemocí z duchovního pohledu

22. listopadu 2017 v 11:28 | Český Tarot |  Louise L. Hay
Známá duchovní léčitelka Louise L.Hay, která pomohla nejen sobě (dostat se z komplikovaného onemocnění), ale pomáhá lidem, kteří CHTĚJÍ POMOC, přišla s jedinečným rozkódováním příčiny nemoci. Všechno souvisí se vším….. a tak i fyzické nemoci mají souvislosti s chováním a přístupem k životu nemocné osoby.


Sumerové - Božstva Mezopotámie

22. listopadu 2017 v 11:10 | Český Tarot |  Dějiny a národy
Sumerové do Mezopotámie pravděpodobně přišli nejpozději kolem roku 4000 př. n. l. a hovořili sumerštinou, jazykem, který se dosud nepodařilo přiřadit k nějaké ze známých jazykových rodin. Existují poměrně věrohodně hovořící důkazy o tom, že Sumeřané pokračovali ve většině místních tradic. Po předsumerském obyvatelstvu zůstalo krom toho i několik jazykových stop, hlavně v topografii a v názvech některých řemesel a nástrojů. Avšak slova týkající se plavby po moři jsou zcela sumerská. Urucká kultura osídlovala Mezopotámii z jihu od moře, což nasvědčuje příchod po moři. Taktéž existují souvislosti mezi sumerštinou a austronéskými nebo indoevropskými jazyky, proto je pravděpodobné, že Sumerové připluli z oblasti povodí Indu a asimilovali s obeidskou kulturou. Předsumerského původu jsou patrně názvy měst Ur, Sippar atd. a řek Eufrat a Tigris, původně Buranunna a Idigna. Oblast byla mimořádně úrodná, ale vyžadovala stálé a vydatné zavlažování, jelikož je to oblast aridní. Vynález umělého zavlažování je mnohem staršího data (asi 5000 př. n.l.) a první zavlažovací kanál se podařilo vykopat v íránské Čóga Mami. V kultuře obeidské a urucké se kanály také používaly a k jejich managementu nebylo, na rozdíl od dřívějších domněnek k zapotřebí státní organizace. Oblast Sumeru se skládala již na počátku z několika desítek relativně malých, navzájem nezávislých městských států. První písemné památky především ekonomického rázu pocházejí z konce 4. a počátku 3. tisíciletí př. n.l. Nejednalo se ovšem o písmo použitelné k záznamu složitějších abstraktních pojmů. Sumerové po několika staletích z tohoto obrázkového písma vyvinuli klínopis, které bylo dobře vymyšleno pro zápis jejich velmi specifického jazyka.

Seznam Andělů, ochránců pro každý den a každou situaci

22. listopadu 2017 v 10:41 | Poslové světla od Doreen Virtue |  Andělé a duchovní bytosti
Archandělé jsou považováni za nejvyšší anděly v nebeské hierarchii. Byli kromě mnohých dalších úkolů pověřeni uskutečňováním Božích projektů a plánů, stali se prvními duchovními učiteli a vůdci lidí a zároveň dohlíží na anděly strážné.
Nečekejte, až vás problém zdolá, ale volejte je předem.
Jsou tady proto, aby nám pomáhali, neodvádíte je od žádné důležitější práce a navíc mohou být na různých místech najednou.


Návod na úspěšnou meditaci

21. listopadu 2017 v 15:00 | světe esoteriky ( webnode.cz) |  Meditace
· Každá meditace správně provedená má pozitivní účinek na zklidnění mysli a harmonizaci a dobití těla energií, nevyjímaje krásných vnitřních prožitků duše i těla.
· Dýchání prohlubuje meditaci, dýcháme plynule s rytmem našeho těla, nic násilně. Při meditaci se musíme cítit příjemně, uvolněně.
· Meditace je samoočišťovací proces, ve kterém máme možnost vnímat sebe samého a také naše vnitřní pocity našeho těla a vnímat přesun i do jiných vyšších duchovních světů i jiné zářivé planety.
· V meditaci máme možnost vnímat smysly i vidět různé barvy vnitřním zrakem, jako i tváře.
· Pozitivním myšlením a prací na sobě, můžeme však hodně zvládnout na naší cestě životem a tak dát i pozitivní příklad i druhým jak začít na sobě pracovat.Znáte energie duchů? Duchové a jejich řády

17. listopadu 2017 v 15:58 | Velká kniha spiritismu |  Duchové
Jak hlásá definice zformulovaná ještě za časů Allana Kardeca, jsou duchové inteligentní bytosti vyplňující všechsvět hmotným světem. Jsou to stvoření vybavená silnou vůlí, jejímž vlivem utvářejí svoji osobnost, mají různý charakter a nacházejí se na různých úrovních morálního a intelektuálního vývoje.
Runový výklad pro všechny - Runa dne Nauthiz

12. listopadu 2017 v 16:38 | Český Tarot |  Věštby, výklady, rituály, magie služby
Jejími atributy jsou potřeby, nouze, potíže, překážky, nespokojenost, chudoba, bezvýchodná situace a frustrace. Nauthiz má sílu pomáhat, varuje před riskantní volbou a nejistými kroky, pohybuje se mezi pomocnou rukou a potřebou přežít, doporučuje trpělivost. Ukazuje na to, že usilovnou prací se lze nějakým problémům vyhnout, zároveň nás učí, že ne vždy to, co chceme, je i tím, co potřebujeme. Pojí se k ní barva černá, hláska N, strom bříza nebo buk, rostlina hadí kořen, v rámci božstev se pojí k Nornám - sudičkám.


Pračlověk a jeho pohled na Boha

12. listopadu 2017 v 15:39 | Český Tarot |  Moje články, postřehy, svět kolem nás
Představte si našeho pra - pra prapředka neandrtálce někde v jeskyni, jak sedí schouleně ve tmě a v zimě, každý den je pro něj nový zázrak, že stále žije. Vidí kolem sebe svojí rodinu, matku, otce a své další pokrevní linie včetně již svého narozeného potomka.