Informace a novinky / Moje nabízené služby / Kde pomáhám / Kontakt /

Padlí Andělé - duchové a vládci, démoni

5. července 2016 v 11:18 | Český Tarot |  Andělé a duchovní bytosti
Padlí andělé nebo též padlí duchové, démoni, běsi náleží do rodu andělů a mají všechny vlastnosti andělské přirozenosti. Je třeba objasnit podstatu andělské přirozenosti, příčiny stvoření andělů a jejich poslání. Podle sv. Athanasia Velikého: "Andělé jsou bytosti živé, rozumné, beztělesné, nesmrtelné, mající schopnost zpívání".
Sv. Dimitrij Rostovský říká: "Andělé byli stvořeni k obrazu a podobenství Božímu stejně tak, jak později byl stvořen člověk". Shodně s učením sv. Ignáce (Brjančaninova) Boží obraz jak v andělech, tak v člověku má podstatu v rozumu, v kterém se rodí a sídlí myšlenky. Právě z našeho rozumu vychází duch, pomáhající mysli a oživující ji. Tento obraz jako archetyp není viditelný. Ovládá celou andělskou podstatu. Andělé jsou ohraničení časem a prostorem a mají svůj vnější vzhled.


O příčinách stvoření andělů sv. Řehoř Theolog v paschálním kázání říká: "Dobrota nebyla uspokojena nazíráním sama sebe. Musela vylít a rozprostřít dobro, aby se mnozí stali jejími účastníky, protože právě to je vlastní nejjasnějšímu dobru. Dobro myslilo anděly a nebeské duchy. Myšlenka se stala činem, který se dokonal Slovem a vyplnil se Duchem. Tímto způsobem byli stvořeny druhé světlosti, sloužící Světlosti První... Nespočetné andělské sbory obklopují prvotní Příčinu a přinášejí jí něco více než chválu v písních. Posvěcují se při tom nejčistším světlem, které je osvětluje různě, podle jejich přirozenosti nebo stupně".

Učení o andělských zástupech bylo vysvětleno v díle sv. Dionýsia Areopagity "O nebeské hierarchii". Opíraje se o sv. Tradici, vyjadřuje se dost jasně, když říká, že zástupy andělské se dělí na tři hierarchie: vyšší, střední a nižší. Každá hierarchie se skládá ze tří stupňů. Do nejvyšší náleží: serafinové, cherubíni a trůny. Do střední: panstva, síly a mocnosti. Do nižší: počátky, archandělé a andělé. Všechny stupně nebeských sil mají společný název andělů, shodně s podstatou jejich služby. Pán zjevuje svou vůli andělům vyšších stupňů a ti opět nižším. Tímto způsobem tajemství Boží přechází od serafinů dolů k andělům, při čemž každá následující hierarchie je zasvěcena do té části tajemství, kterou je schopna unést na daném stupni svého duchovního rozvoje. Samo slovo (aggelos) v překladu z řečtiny znamená posel. Tento název andělé dostali vzhledem k charakteru své služby, kterou všelaskavý Bůh sesílá lidskému rodu. O tom svědčí též sv. apoštol Pavel, když říká: "Což není každý anděl jen duchem, vyslaným k službě těm, kdo mají dojít spasení?" (Žd 1, 14) Podle sv. Řehoře Theologa: "... jako plnitelé Boží vůle, díky svým přirozeným dovednostem a velikosti lásky, přenášejí se z místa na místo a doprovázejí všechny všude. Přispívá k tomu pohotovost služby stejně tak jako lehkost jejich přirozenosti."
Sv. Ignác (Brjančaninov) poznamenává rovněž, že pomoc ve vykoupení není jediným cílem služby andělů, ačkoli kvůli tomu dostali svůj název mezi lidmi. Byl jim poskytnut svatým Duchem a v Písmě svatém. Doba stvoření andělů není konkrétně v Písmu svatém uvedena, ale podle učení Církve stvoření andělů předcházelo před stvořením materiálního světa i člověka.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Irena Irena | Web | 6. července 2016 v 16:20 | Reagovat

Andělé jsou tady dávno před člověkem.

2 Jana Jana | E-mail | 1. ledna 2018 v 16:49 | Reagovat

Dobrý den prosím vás dnes me můj přítel řekl že byl u kartářky i numeroložky a obě dvě nezávisle na sobě mu řekli že je padlý anděl. Snažím se zjistit co to znamená a jsem z toho trochu zmatená. jsme spolu chvilku i když před 25 lety jsme spolu chodili ale já jsem byla hodně mmladá. Před týdnem jsem mu řekla že je krásný a teď když tady čtu a vidím na obrázku  ty anděli tak musím říct že on je stejně krásný. prosím vás jak dlouho andělé žijí? myslím tím fyzicky protože vím že každý zůstane žít v srdci ostatních . Moc děkuji za odpověď

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama