Informace a novinky / Moje nabízené služby / Kde pomáhám / Kontakt /

Červenec 2016

Světla andělů Andělé nám pomáhají - Diana Cooper - kapitola první

6. července 2016 v 19:31 | Světla andělů Andělé nám pomáhají - Diana Cooper |  Andělé a duchovní bytosti
Kniha Světla andělů dává rady, jak můžeme zavolat anděly, aby nám v našem životě pomohli a dělali nám společnost. Jsme obklopeni anděly, jediné, co musíme udělat, je pozvednout své vědomí, abychom si jich mohli být vědomi a komunikovat s nimi, uvítat je ve svých životech a vpustit do našeho srdce radost, světlo a mír vycházející z jejich přítomnosti. (andělé nám pomáhají)


"Co jsou to přesně andělé ?" zeptala jsem se.
Můj instruktor ohledně světa andělů mi řekl, že andělé jsou vyšší duchovní bytosti. Řekl, že božská Prasíla (nebo Bůh) ustanovila anděle jako vůdce, ochránce a pomocníky Jeho tvorstva a užívá je jako Své posly.
Lidským bytostem, jejichž duše nejsou tak vysoce vyvinuté, bylo dáno hmotné tělo, aby mohli na Zemi dále duševně růst a rozvíjet se.

Ďábelské moře další záhada po Bermudském trojuhelníku

6. července 2016 v 18:49 | Český Tarot |  Záhady a nevysvětlitelné úkazy
Už jako malou mně fascinovala tato záhada. Celkově mám záhady a různé tyto věci ráda a tak na svém blogu trochu rozšířím rubriku Záhady ...

Proslulý Bermudský trojúhelník není jediným místem na světě, kde se dějí podivné události. Podobným místem je také oblast Pacifiku nedaleko Japonska, přesněji, mezi Iwo Jimem a Marcus Islandem. Dostala výmluvný název - -- Ďábelské moře. Místní rybáři o tomto místě tvrdí, že je osídleno ďábly a zlými duchy, kteří nemilosrdně ničí jejich lodě.
Mizející lodě Zmizelo jich tady skutečně hodně. Do černé listiny nezvěstných se například zapsala rybářská loď Eleventh Myoin Maru, která zmizela beze stopy 18. září 1952. Celou záležitostí se zabývala Japonská kancelář námořní bezpečnosti a vědci z Tokijské univerzity. Při důkladném zkoumání široké námořní oblasti a pravděpodobného místa nehody bylo zjištěno, že zde velice často dochází k výbuchům podmořských sopek, což by celou záležitost vysvětlovalo. Na dně oceánu byl objeven zcela nový vulkán, který dostal jméno Myoin-sho. O několik týdnů později byla domněnka potvrzena: ve vzorcích lávy, vyzvednutých ze dna oceánu, objevili vědci mikročástice pocházející ze zmizelého plavidla. Jestliže zbyly z rybářské lodi pouze částečky pozorovatelné pod mikroskopem, dá se předpokládat, že šlo o mimořádně silnou erupci.


Citát pro dnešní den - úterý 5.července 2016

5. července 2016 v 20:18 | Český Tarot |  Motivační a pozitivní články
NEMUSÍŠ MLUVIT, ABY TI DRUZÍ POROZUMĚLI. CITY A NAŠE EMOCE JSOU VÍCE NEŽ SLOVA.
ŠETŘI SLOVA, DARUJ CITYTajemství mozkových frekvencí a jejich vln

5. července 2016 v 20:09 | Český Tarot |  Záhady a nevysvětlitelné úkazy
Lidský mozek je nepřetržitě pracující, složité ústrojí, které vysílá elektrické signály, komunikuje, vytváří nová nervová spojení a podobně. Tato elektrická aktivita, produkovaná mozkem a známá jako mozkové vlny, odráží stav našeho vědomí. Realita není založena na vnějších vlivech, ale je vnitřním procesem založeným na našich myšlenkách, vnímání a emocích. Jestliže více porozumíme frekvencím těchto mozkových vln, staneme se pány své reality. Existuje pět různých druhů mozkových vln - beta, alfa, théta, delta a gama. Jde o zcela přirozený, biologický fenomén u lidských bytostí. Každý z náš může v průběhu dne prožívat tyto různé stavy, přičemž jeden z nich je obvykle dominantní .

Zajímavý článek naleznete zde


Boj s Astrálními upíry - Existence astrálních bytostí

5. července 2016 v 11:42 | Ivan Mackerle - Drákulovi v patách |  Astrální cestování
První hypotéza praví, že to, co vystupuje z hrobu, není fyzické tělo upíra, ale tělo astrální. Tento pojem je možná někomu neznámý, a tak ho trochu osvětlím.

Dle určitých teorií člověk sestává nejen z fyzického těla a duše, ale existuje i jakýsi prostředník mezi nimi, a tím je právě astrální tělo. Astrální tělo je přesným, ale nehmotným obrazem těla fyzického. Z fyzického těla má tedy podobu, ale konzistencí je nehmotné, jako duše. Za života člověka prostupuje jeho hmotné tělo a je s ním těsně spojeno. Občas - i když velmi zřídka - dochází k případům, že astrální tělo z hmotného těla vystoupí a volně putuje po libovolných místech. S hmotným tělem, které upadne do stavu jakési strnulosti a v bezvědomí zůstává na jednom místě, je však stále spojeno jakousi tenkou nití, která znamená život. Astrální tělo obsahuje lidské vášně, ale hlavně životní energii, jakousi nervovou sílu, která hmotné tělo oživuje a je mu předávána prostřednictvím krve. Po smrti se astrální tělo i s duší odpojuje od mrtvoly a může ještě po určitou dobu přetrvávat samostatně, i když se už hmotné tělo zcela rozložilo. Čím více člověk za svého života podléhal pudům a vášním, tím pomaleji se astrální tělo rozkládá, přetrvává v astrálu a zadržuje tam i duši na její cestě do světa vyššího. Chce-li si čaroděj nebo mág, ovládající okultní praktiky, zachovat i po smrti svou kompletní osobnost, musí udržet astrální tělo ve spojení s tělem fyzickým (třeba i na dálku), čímž zamezí rozkladu fyzického těla. Takto nějak by se tedy dalo definovat astrální tělo.Padlí Andělé - duchové a vládci, démoni

5. července 2016 v 11:18 | Český Tarot |  Andělé a duchovní bytosti
Padlí andělé nebo též padlí duchové, démoni, běsi náleží do rodu andělů a mají všechny vlastnosti andělské přirozenosti. Je třeba objasnit podstatu andělské přirozenosti, příčiny stvoření andělů a jejich poslání. Podle sv. Athanasia Velikého: "Andělé jsou bytosti živé, rozumné, beztělesné, nesmrtelné, mající schopnost zpívání".


Meditace k pokoření strachu a uvědomění si sama sebe

5. července 2016 v 10:05 | Český Tarot |  Meditace
Následující meditace/rituál je určena k prozkoumáni odporu a strachu z příjmutí naší vnitřní ženské síly, plné hloubky,magie a pravěké moudrosti. Není divu, pokud nás zmrazí na místě strach, v situaci kdy je třeba postavit se v plně síle tváří v tvar vyzve. Často nás naše vlastni osobni i prastará kolektivní historie učí, že jsme za svoji odvahu musely draze platit. Ale věřím, ze dnes není jine cesty k léčení sebe i světa než sestoupeni do podsvětí a poznání a naplňování vlastního potencialu. Toto cvičení může byt krokem k proniknutí za první bránu sebepoznáni, přísně střeženou našimi démony ... Dá se dělat v klidu o samotě a nebo se skupinkou.


Jaké je to na onom světě? Existuje něco po smrti?

4. července 2016 v 19:59 | Český Tarot |  Záhady a nevysvětlitelné úkazy
Pro ty, kdo věří v onen svět, je jeho existence bezpochybná, přestože zde nemáme konkrétní vědecký důkaz. Neschází však dostatek svědectví. Pocházejí od lidí, kteří upadli do hlubokého spánku (komatu), nebo dokonce byli prohlášeni za klinicky mrtvé. Díky rozvoji lékařské vědy nebo snad zázraku se navrátili k životu. Říkáme tomu "zázrak", protože není vědecky možné vysvětlit, jak to tito jedinci přežili. Zůstává jenom skutečnost, že mnoho lidí, kteří prošli touto krutou zkušeností a navzájem se neznali, nám podávají stejné zprávy.


Popisují to jako ponaučující zkušenost, během které propadli zmatku, překvapení nebo starostem, ale nikdy ne opravdovému strachu. Tyto zkušenosti poukazují na existenci éterického nebo astrálního těla, které je prostředkem člověka, který právě zemřel. Zprávy těchto jedinců dnes vyvolávají stále méně námitek, protože se shodují v mnohých bodech a pocházejí od lidí, kteří spolu nemají jinak nic společného.

Znáte sedm božských ctností?

4. července 2016 v 19:14 | Český Tarot |  Křesťanství a církev
Sedm ctností je koncept, vycházející z poemy Aurelia Clemense Prudentia Psychomachia. V tomto díle z 5. století byl popsán boj ctností a hříchů. Podle tohoto ve středověku populárního díla se také staly tyto ctnosti protipólem sedmi hlavních hříchů. O hříchu jsem psala zde.


Jak se osvobodit od spoutanosti a připoutanosti ...

4. července 2016 v 18:41 | Český Tarot |  Andělé a duchovní bytosti
Jestliže jsme k něčemu připoutáni, nemůžeme se z toho rado¬vat, protože se bojíme, že budeme nešťastní, když to ztratíme. To se vztahuje na materiální vlastnictví, koníčky, práci a někdy i na takové hodnoty, jako je zloba. V novém uvědomění je tedy správné vě¬ci mít, pokud jsme si jisti, že je naše ego nepotřebuje.
To samé se vztahuje na lidi. Potřeba jakéhokoli druhu vytváří provazy, které nás připoutávají k lidem a jsou příčinou toho, že s nimi emocionálně manipulujeme. Bezpodmínečná láska nevytvá¬ří žádné provazy a nechává ostatní naprosto svobodné a být sami sebou.


Andělé touží po tom, aby nám pomohli se osvobodit, odpoutat a učinit sebe i ostatní volné.

Archanděl Ariel a jeho síla

4. července 2016 v 16:48 | Český Tarot |  Andělé a duchovní bytosti
Arielovo jméno znamená "Boží lev" a ve vizích se často objevuje se lví hlavou. Přestože ho některé autority nazývají padlým andělem, v židovské tradici bývá přijímán jako Rafaelův nejdůležitější pomocník při úkolech léčení nemocí v říši lidí. Lev je symbolem Slunce - protože astrologické znamení Lva je ovládáno právě Sluncem.


Jak nahlížejí skeptici na Andělské bytosti?

4. července 2016 v 12:54 | Český Tarot |  Andělé a duchovní bytosti
Skeptikové intepretují zjevení andělů jako "Krizové zjevení" - výplod lidské mysli, který člověka v traumatických situacích uklidní. Dramatický účinek takovéhoto vidění je nutný k tomu, aby osoba změnila své chování, což jí může zachránit život. Jako příklad může posloužit případ známého baviče Tommyho Steela. Jako mladík utekl na moře a nakazil se meningitidou, byl urychleně poslán zpět do nemocnice. Byl zcela ochromený a téměř na prahu smrti. Tommy tvrdí, že ho zachránil smích malého chlapečka a pestrý míč, který mu kdosi přes paraván hodil do postele. Tommy se natáhl, aby míč neviděnému dítěti hodil zpět. Tak to pokračovalo asi hodinu či dvě až nepřišli lékaři. Ti byli překvapeni náhlým zlepšením Tommyho zdravotního stavu. Když paraván odstranili, samozřejmě za ním žádný chlapec nebyl. Bylo to zjevení, které si údajně přivolal. Nemůžeme si být jisti, zda mají skeptikové v otázce vidění andělů pravdu, ale máme-li věřit tomu, co se dočtete v různých příbězích, má lidská mysl obrovský nevyužitý potenciál a takové jevy, jako je mimosmyslové vnímání, jsou zcela jistě možné. Takže zdánlivě prorocká zjevení, nemusí mít nutně nadpřirozený původ.


Jenny Randlesová "Paranormální jevy"

Znáte smrtelné hříchy? Každý v něčem jedeme ...

4. července 2016 v 12:41 | Český Tarot |  Křesťanství a církev
Pojmem hlavní hřích se nemyslí hřích, který je před Bohem nejvážnější, nejtěžší či "nejsmrtelnější". Hlavní znamená, že hřích vychází z hlavy, proto se v jiných jazycích nazývají "kapitální hříchy". Podobně kardinální hřích znamená stavy mysli, okolo kterých se "otáčí" celá hříšnost člověka. Jde tedy o hříchy a lidské slabosti, ze kterých vychází další hříšné činy. Zavádějící význam slova smrtelný v tomto případě je důvodem, proč by se tradiční označení sedm smrtelných hříchů nemělo používat.


Výklad online - Marie Královna Andělů - 1

4. července 2016 v 9:00 | Český Tarot
Ahoj všechny bytosti světa, přináším Vám dnešní online výklad. Pro dnešní den jsem vybrala karetní vykládací balíček od Doreen Virtue - Panna Marie - Královna Andělů. Tento balíček jsem již představovala na svém youtube kanálu. Vybrala jsem dnes tento balíček pro výklad záměrně, někdy člověk potřebuje více než jen Anděly a potřebuje více než třeba Ježíše a Boha. Více je asi špatné slovo, ale někdy potřebujeme prostě pomoc od malinko jiné bytosti a já bych řekla, že Panna Marie je velmi výraznou a silnou osobou - postavou. Bez ní bysme přeci ani Ježíše a samotné Anděly snad ani neměli.

Pannu Marii neprosím o radu často, ale když ano je to pro mě velmi silné téma, velká žádost s kterou si nevím rady, každá žena potřebuje prostě někdy radu od matky, od někoho, kdo Vám je blízký. Prosila jsem jí o radu jako matka matku. A vyšla karta přesně vystihující situaci. Moje situace, ale se netýká třeba jenom mně, denně někdo o někoho pečuje, cíce či méně ...


Krásný den všem přeje Český Tarot Dariya Iczkova

Výklad online - Karta dne - 2.července.2016

2. července 2016 v 19:19 | Český Tarot
Dnes mám pro Vás jeden z rychlých výkladů online. Věřím, že to bude karta přímo pro vás, že se v ní najdete, že vám pomůže najít odpověď přesně na to co potřebujete.


DOPORUČUJI KNIHU - Rady andělů na každý den

2. července 2016 v 19:04 | Český Tarot |  Knížky a knižní recenze
Kniha Rady andělů na každý den od Doreen Virtue vznikla proto, aby vám pomohla zůstat během dne ve stavu vnitřního míru a klidu. A také proto, abyste nezapomínali, že vaši andělé jsou vám neustále po boku, kdykoli ochotni vám pomoci, s čímkoli bude třeba. Doporučuji vám mít knihu u postele na vašem nočním stolku, abyste ji měli po ruce hned po probuzení. Tato kniha vám pomůže se každý den spojit s láskyplnou energií vašich andělů strážných. Každé ráno, ještě než vykročíte do nového dne, byste si měli přečíst text pro daný den. Můžete číst vzkazy po pořádku nebo můžete knihu otevřít namátkou a přečíst si vzkaz, který vám daný den nejvíce odpovídá."


Rodinná prokletí. Opravdu existují?

2. července 2016 v 17:44 | Český Tarot |  Karma a minulé životy
Rodinná prokletí. Opravdu existují? Tenhle článek, je vlastně věnovaný všem, kdo mi kolikrát psal s tím, že má pocit, že je on či jeho rodina prokletá a s otázkami zda je to možná, zda existují rodinná prokletí, nějaké kletby. Ono prokletí určitě existuje, ale z každé situace lze přeci ven a nic není stále, to my měníme, děláme, my to máme v ruce. Ano můžete mít těžkou karmu, buď zde máte hodně nedořešených věcí, nebo daných úkolů a vy sami jste si to do toho svého života zvolili, abyste se to vše naučili.