Informace a novinky / Moje nabízené služby / Kde pomáhám / Kontakt /

Satan

2. prosince 2015 v 15:07 | Český Tarot |  Démonologie
Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Krátce poté byl nucen stvořit i peklo jako domov padlých andělů, kteří si dovolili protivit se Mu. Tím andělem byl Lucifer, nositel světla. Brzy se ale stal známým pod hrozivějším jménem - Satan, ďábel. On je tou noční můrou, která nás navštěvuje v nejtemnějších hodinách, fantomem, který nás volá uprostřed noci. Od počátku vesmíru až dodnes, Satan se toulá po zemi s cílem zničit člověka. Kde je světlo, Satan přináší temnotu. Kde je mír, rozpoutá válku. Kde nalezne lásku, přivede nenávist. Aby nás oklamal, používá mnoho forem. V jeho nejdémoničtější roli je ale Satan ochráncem temnot, zla, které se skrývá za rohem, hluboko v našich duších.
Satan byl poslem božím - Satan (hebrejsky שָׂטָן Satan=žalobce, aramejsky שִׂטְנָא Sitna, řecky διάβολος diabolos) je bytost, která se poprvé vyskytuje v Bibli, a to v knize Jób. Satan, nebo bytost podobného charakteru jako Satan, se objevuje u mnoha jiných vyznání, a to jako anděl, démon nebo nižší bůh.V Judaismu: V Tanachu - hebrejské bibli (tj. ve Starém zákoně dle křesťanství je Satan popisován jako jeden ze "synů Božích" (tj. anděl. Pozdější židovská exegetická tradice ztotožňuje Satana s dalšími biblickými elementy, vesměs ztělesňující negativní vlastnosti, např. had (tj. zkouška Adama a Evy v knize Genesis). V Talmudu, Midraších a některých dílech Kabaly je Satan někdy nazýván Sama'el, Ašmodaj (Asmodeus) a dalšími jmény, pocházející vesměs z perštiny nebo řečtiny; nicméně většina židovské literatury je toho soudu, že Sama'el je jiný anděl (jeho negativní vztah k Izraeli je způsoben tím, že slouží jako anděl - zástupce Říma, tj. protivníka Izraele). V oborech angelologie a démonologie tato různá jména někdy označují řadu různých andělů a démonů a panuje značná neshoda ohledně toho, zda jsou některé z těchto bytostí skutečně zlé, nebo pouze dělají "svou práci".


V Křesťanství - V apokryfech a Novém Zákoně je Satan zobrazen jako zlý vzbouřený démon, který je nepřítelem Boha a lidstva. Jako protivník se objevuje ve vztahu k Ježíši Kristu. Tím se ze Satana stává Antikrist a synonymum zla. Z řeckého překladu slova Satan, diabolos, pochází slovo "ďábel".
V Islámu - V islámu je Satan znám jako Iblís (إبليس, zkomolenina z řeckého diabolos) nebo Šajtan (شيطان, z hebrejského Satan), který byl náčelníkem andělů, než neuposlechl Alláha (Boha) tím, že nepadl na zem před Adamem, protože nepřijal člověka jako sobě nadřízeného. Islám popisuje Satana jako džina, bytost stvořenou z ohně, a ne ze světla, jako andělé.

V Pohanství - Satan je postava figurující výhradně v abrahámovských náboženstvích (judaismus, křesťanství a islám), nicméně jeho existence byla častokrát zdůrazňována na základě existence mnohočetných pohanských božstev, obzvláště s ty, které měli se Satanem podobné rysy. Jedná se zejména o zlá negativní božstva, bohy podsvětí, nebo jen bohy kteří mají na hlavě rohy či parohy. Se Satanem byli často slučováni například severogermánský Loki nebo slovanský Veles. Veles je bohem podsvětí, bývá zobrazován s rohy a velice se podobá čertu, naproti tomu Loki je bohem lsti, faleše a podvodu, výjimečně je popisován také jako bůh ohně. Jedním z nejčastějších jmen, kterým je satan - ďábel označován, je Belzebub. Slovo pochází rovněž z hebrejštiny a je ironického až urážlivého charakteru. Jedná se pravděpodobně o posměšnou zkomoleninu jména božstva Ba'al zevul (Pán výšiny) na Ba'al zevuv (zebub). V 2. knize královské je zmiňován jako bůh pelištejského města Ekronu. Baal byl bohem, jehož kult byl silně rozšířen mezi semitskými národy obklopující Izrael.

Peklo - Peklo je pojem vyskytující se v mnoha náboženstvích v souvislosti s vírou v posmrtný život. Často bývá zobrazováno jako apokalyptická krajina či podzemní království, kde dočasně či trvale trpí duše zemřelých za své viny. Obvykle velmi konkrétní představa starověkých polyteistických náboženství o podsvětí (např. Hádova říše mrtvých) nalézá svou obdobu v abrahámovských náboženských systémech (především v křesťanství) jen částečně, symbol podsvětí peklo je zde chápán abstraktněji. Přeneseně může pojem peklo označovat polosvět organizovaného zločinu či obecně místo, které přináší člověku utrpení. (Wikipedia)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama