Informace a novinky / Moje nabízené služby / Kde pomáhám / Kontakt /

Listopad 2015

Mundra v meditaci

10. listopadu 2015 v 11:20 | Český Tarot |  Meditace
Mudra (v dévanágarí मुद्रा; mudrá) je symbolické či rituální gesto používané v buddhismu i hinduismu. Některé mudry jsou předváděny pomocí celého těla, avšak k zobrazení většiny z nich je třeba jen ruka a prsty. Mudry jsou důležité při interpretaci mnoha náboženských zobrazení i jako součást některých hinduistických rituálů apod. Některé se také používají při léčení. Jejich funkce je založena na regulaci toku prány v těle. Mezi nejznámější mudry patří bhúmisparšamudra, doslova "gesto dotyku země", které použil Gautama Buddha, když byl na cestě k probuzení.


Energetický obrázek - Žena a Afrodita

10. listopadu 2015 v 10:56 | Český Tarot |  Moje malůvky
Dobrý den a krásné podzimní listopadové úterý. Namalovala jsem ráno takový malý obrázek energetický. No snad se bude líbit. Nazvala jsem ho Žena a Afrodita. Mladá žena prosí Bohyni Afrodite o lásku, partnerství a mateřství ...


Právě poslouchám - The xx - Angels

9. listopadu 2015 v 10:01 | Český Tarot |  Poslouchám
Právě poslouchám .... a řeju pěkný den Všem :-)Léčivé energie z piktogramů kruhů v obilí

9. listopadu 2015 v 9:27 | Český Tarot |  Záhady a nevysvětlitelné úkazy
Dobrý den všem "tarotáčkům" co mně sledují .... našla jsem na kanálu Youtube velmi zajímavý dokument o fenoménu Kruhů v obilí. V tomto dokumentu se snaží lidé najít jak vznikají a kým, dokonce najdete reporáž, kde i zmiňovaná česká skupina jeden ze známích piktogramů vytvořila. Na druhou stranu mluví i vědci a geologové, kteří se k lidskému dílu příliš nenaklánějí ....


Kdo to jsou Křišťálové děti a co jsou zač,...

8. listopadu 2015 v 22:01 | Český Tarot |  Křišťálové děti
Označení křišťálové děti dostaly na základě barev aury a podle struktury jejich energie. Mají překrásnou duhovou auru pastelových odstínů, tak jako efekt způsobený krystalem křišťálu. Křišťálové děti se začaly rodit ve větší míře po roce 1995, protože tato doba byla nachystaná na vyšší vibrace dětí a jejich čistší způsob života. Některé starší křišťálové děti se narodily dříve, což byla první generace křišťálových dětí.


Archanděl Natanael

8. listopadu 2015 v 21:48 | Český Tarot |  Andělé a duchovní bytosti
Archanděl Natanael reprezentuje v této karetní sadě a v hierarchii archandělů nejvyšší vývojový stupeň. Stojí přímo před trůnem Božím a patří k těm archandělům, kteří vidí Boha tváří v tvář. Proto může Natanael zprostředkovat nebeské vize, jež jsou přijímány těmi, kteří k tomu byli na základě svého vnitřního Světla vybráni. Je mnoho lidí, kteří i přes svou víru respektují více projevy a život ve světě materiálních forem a cítí se bezpečněji, když jsou existence jemněhmotných bytostí a duchovní zákony vykázány do nebeských sfér. Je v nich hluboký strach, že přijdou v té formě bytí, kterou označujeme jako realitu, do styku se skutečnou duchovností. Bojí se smrti svého ega a znovu zrození sebe jako duchovní bytosti, jako Mistra Světla. Těm, kdož se drží této reality, se zdá nepředstavitelné, že by dále existovali v jiné formě, než v té, kterou v časovém bodě své smrti stejně odložíme. Často je přítomen velký zájem o nadsmyslové. Jakmile se stává nadsmyslové a duchovno pravdou, reagují někteří lidé odmítavě. Tato velmi rozšířená forma duchovnosti slouží nanejvýš k zabití času. Nemá vůbec co dělat s obrácením se k Bohu a se skutečným duchovním porozuměním. Archanděl Natanael, tento skutečně velký archanděl Světla, se s námi setká teprve v tom bodě našeho vývoje, kde se duchovní pravda stává i naší pravdou, kde pro nás nebe a Země nejsou vzájemně odděleny a jsme připraveni zažít Otce-Matku-Boha v sobě. Archanděl Natanael nás vyzývá, abychom se odevzdali duchovním Mistrům a archandělům. On sám je ve svém energetickém vyzařování tak rozsáhlý, že v sobě sjednocuje energie tří různých mistrů. Jsou to Maha Chohan, Kuthumi a Džwal Kul. Zasvěcení archandělem Natanaelem obsahuje rozpuštění strachu, který si ego vytvořilo ke své ochraně, porozumění duchovním zákonům a probuzení mistrovského já sjednocením se s Boží vůlí, Boží pravdou v nás. Archanděl Natanael představuje všemocnost Boží. Tato všemocnost existuje také na pozemské úrovni v nás samých, když se spojíme s Boží silou. Musíme si jen uvědomit její existenci a přítomnost, a být připraveni jí sloužit. I krátká chvíle dokonalého probuzení stačí k poznání iluze utrpení a pozemských dějů. V takovém momentě dochází ke spontánním vyléčením a zázrakům. Zázraky jsou výrazem zvláštních okamžiků, ve kterých jsme rozpustili naši duchovní blokádu, oddělující od sebe nebe a Zemi. Představami o oddělení nebe a Země vytváříme reálnou iluzi. Archanděl a mistr jsou nám mnohem bližší, než si myslíme a podávají nám své láskyplné ruce.

Zdroj: Doreen Virtue (Andělé)

Archanděl Raziel

8. listopadu 2015 v 21:43 | Český Tarot |  Andělé a duchovní bytosti
Energie archanděla Raziela ovlivňuje nejhlubší pád ega a nejvyšší vzestup duše, když je dokonán "pra-třesk" v srdci a ve vědomí. Archanděl Raziel je aspektem vědomí Lorda Maitrey a navazuje spojení s tímto vysokým Mistrem Světla. Archanděl Raziel si bere svou sílu ze srdce slunce a přivádí Boží lásku na pozemskou úroveň. Účinek energie archanděla Raziela se vztahuje jak na osmou čakrumimo fyzické tělo, tak také na třetí a kořenovou čakru. Symbolem archanděla Raziela je slunce. Slunce reprezentuje mužský aspekt tvoření tím, že svým ohněm a svou prasilou zahřívá a oplodňuje. Archanděl Raziel podporuje duchovní nauky vedoucí k poznání cíleným využitím sexuální energie, jako např. tantru. Jeho hlavním posláním však je, abychom poznali sebe v Bohu a Boha v sobě. Ve skutečnosti nejsme od Boha odděleni. V kritické situaci prosíme o něco mimo nás, co si v našich představách nejsme sami schopni dát. Modlíme se k Bohu s prosbou o léčení, finanční podporu a o uskutečnění láskyplných vztahů. Když se nám podaří dosáhnout toho, že se chápeme neodděleně od Božího slunce v našem srdci, když se nám podaří chápat sebe samé jako původ Božího vědomí a jako sílu, jež tvoří vše v přebytku, spojujeme se s naším vyšším Já, odkud je zásobován jevový svět světelnou energií. Mystická pravda, která leží mimo lidské chápání a je zrozena z vyššího Já, zní: "Já jsem." Zkušenost "Já jsem" je probuzení Božího vědomí, naší skutečné přirozenosti v nás a odpovídá zrodu mistrovského já - svět kolem nás se nově uspořádává. Naše hojnost v nitru se manifestuje navenek. Zakotveni v mistrovském vědomí stojíme nad zákony, které ovlivňují utrpení, nemoc a nedostatek. Tím, že již Boha neprožíváme odděleně, se v nás dokončuje velké sluneční zasvěcení. Vědomí ega, jež klade nekonečně mnoho podmínek a tím blokuje neomezený - tok energie léčení, jednoty a lásky, je nahrazováno vládou mistrovského Já. Osmá a první čakra jsou propojeny.


zdroj: Doreen Virtue (Andělé)

Archanděl Zadkiel - Anděl pro znamení Střelec

8. listopadu 2015 v 21:32 | Český Tarot |  Andělé a duchovní bytosti
Energie archanděla Zadkiela na nás může hodně zapůsobit. Archanděl Zadkiel otevírá naše oči duchovním pravdám, pravdě o nás samých a pravému důvodu našeho bytí na Zemi. Všechna obviňování, která šíříme navenek, se rozpustí s poznáním o naší vlastní odpovědnosti. V určitém bodu našeho vývoje si musíme bez okolků připustit, že to bylo naše přání vstoupit do nové pozemské inkarnace, abychom dokončili věci nedokončené tak, že uskutečníme konstruktivním jednáním a dosažením duchovních vhledů naše Boží Já. Následujeme tak Ducha, sídlícího ve tvoření. Boží tvoření se díky nám stává krásnějším a bohatším, protože se může skrze nás rozšiřovat Boží láska. Jakmile převezmeme plnou odpovědnost za naše zdejší bytí, konání a události v našem životě, pomůže nám energie archanděla Zadkiela ke skutečné svobodě. Pod jeho vlivem začneme poznávat naše lpění a fixace na problémech. Jakmile jsou objasněny struktury, tvořící naše problémy, můžeme je ihned propustit. Poznáme, že problém vlastně neexistuje. Jsou to stíny minulosti a stíny v nás samotných, které se stávají v realitě viditelnými a nemají žádný jiný důvod k existenci, než nás přimět k tomu, abychom je rozpustili svým vlastním Světlem. Rozpouštění stínů je srovnatelné se smrtí; nově vytvořená, osvícená část je vzkříšením. Energie archanděla Zadkiela nám pomáhá překročit práh, jenž tvoří karmické zvyky, způsoby chování a myšlenkové vzory a vede nás ke skutečné duchovní svobodě.


Andělé podle znamení zvěrokruhu

8. listopadu 2015 v 21:25 | Český Tarot |  Andělé a duchovní bytosti
Každé horoskopické znamení má svého anděla. Andělé podle znamení zvěrokruhu:Beran - Kamael
Býk - Hagiel
Blíženci - Rafael
Rak - Gabriel
Lev - Michael
Panna - Rafael
Váhy - Hagiel
Štír - Azrael a Kamael
Střelec - Zadkiel
Kozoroh - Kassiel
Vodnář - Uriel,Kassiel
Ryby - Asariel a Zadkiel

Když máš problém, snaž se ho vyřešit. Pokud ho vyřešit nedokážeš, nedělej z toho žádný problém. Buddha

8. listopadu 2015 v 12:18 | Český Tarot |  Motta a citáty
Když máš problém, snaž se ho vyřešit. Pokud ho vyřešit nedokážeš, nedělej z toho žádný problém. Buddha


Esoterika ceník služeb a kurzů

8. listopadu 2015 v 12:04 | Český Tarot
Těm kdo mně sledují krátce tak jen ve zkratce, mám ještě oficiální stránky na doméně webnode.cz, které si ročně platím pro komerční uživání. Právě na nich dělám teda snažím se dělat menší pořádek, přesto všechno si můžete sem ale i tam nějak psát o žádosti. Oba dva weby Českého Tarotu jsou Vám plně k dispozici. Na oficiálních stránkách najdete nejen zajímavé články, ale také i referenci na mně od lidí, kteří už vyzkoušeli moje nabízené služby.

Snažím se nějak doplňovat informace, havně co se týče služeb, kurzů a výkladů.

Nabízené služby s velmi solidními českými cenami nalezneš už na ofic stránkách. Moc děkuji. Těším se na Vás ....10 zaručených způsobů jak zatočit z úzkostí a psychickou nerovnováhou

8. listopadu 2015 v 11:57 | Český Tarot |  Zdravotní styl
Úzkost je něco, s čím se v různé míře setkává každý z nás. Někteří lidé ji pociťují pouze tehdy, pokud se blíží nějaký termín, jiní ho zase zažívají na pravidelné bázi.


Její vliv dokáže být skličující a může výrazně ovlivňovat náš každodenní život. Na potlačení úzkosti existuje mnoho různých farmaceutických léků. Ty se však často spojují s několika nežádoucími účinky. Naštěstí, příroda nám na úlevu od úzkosti poskytuje alternativní prostředky. Ty jsou stejně účinné, ale mnohonásobně levnější a zároveň i bezpečnější.

Jak vnímat energie 1.část - Příroda

6. listopadu 2015 v 17:25 | Český Tarot |  Meditace
Určitě všichni víte, že se zabývám esoterikou a léčením, už jsme zde i na oficiálním blogu psala něco k meditacím v přírodě.tento článek bude tak trochu navazovat. Tento článek je určitě pro všechny a možná by Vám mohl i pomoci. Já pracuji ve zdravotnictví několik hodin denně a do toho se snažím kočírovat svojí firmu a starat se o svou rodinu a tak moc času nemám, protože jsem buď se svými klienty a nebo pacienty, a musím taky fungovat nějak jako matka. Toho je hodně i na mě moc. Meditace Vám pomůže se uvolnit, ale i odevzdat pryč bloky, trápení a bolesti, načerpat energii. Čerpat energie se dá mnohým způsobem (o těch způsobů se určitě nějak budu snažit rozepsat.


Poděkování všem za podporu a sdílení

5. listopadu 2015 v 11:22 | Český Tarot |  Něco o mně a tomto blogu
Chtěla bych Vám všem moc děkovat za ohromnou podporu, sdílení a komunikaci.


Chci Vám všem poděkovat, děkuji!

Bezplatná poradna Českého Tarotu

5. listopadu 2015 v 11:00 | Český Tarot
Dobrý den všem kdo navštěvujete Český Tarot, na oficiálních stránkách Českého Tarotu, které sídlí na adrese www.ceskytarot.webnode.cz naleznete přehled mích služeb. Né všechno tam je vypsáno a tak si klidně pište i na email, kdyby jste něco potřebovali mimo výklad karet, run, kyvadlové práce, léčení čaker, atd. Na stránkách je nově pro Vás otevřená zcela bezplatná poradna. Jedná se o dotazovou pomoc a komunikaci v oboru nemocích a následující pomoci. Ve většině případu Vás odkážu spíše hlavně na lékaře, ale když budete konkrétnější je možnost na kožní choroby a jiné si semnou domluvit schůzku. Pracuji ve zdravotnictví roky, takže se nemusíte bát, že bych Vám poradila něco špatného. Mím koníčkem však je bylinkářství a homeopatie, zabývám se soukromně léčením čaker, léčení energetických oblastí, bylinkářstvím. Je možnost se semnou i oosbně setkat. Vše je o domluvě.

Poradna je pouze pro dotazy nemoce a léčitelství, bylinky, mastě atd.
Například: Výběr z emailu: Jana Nováková, dobrý den, můj manžel již let trpí lupénkou, stále se to zhoršuje, ... můžete nám něco poradit ...


Indický svátek Holi je plný barev

5. listopadu 2015 v 10:10 | Český Tarot |  Indie
Holi (Devanagari होली TRL. Holi, bengálský হোলি) - hinduistický festival radosti a na jaře, obvykle slaví úplného měsíce v měsíci Phalguna (únor - březen). To je také známé jako festival barev a spojené s barevnými nátěry praku přáteli. Tento festival je slaven hlavně v Indii, Nepálu a dalších částech světa, s počtem obyvatel Indiánů nebo osob indického původu. Festival, v poslední době, se rozšířil do částí Evropy a Severní Ameriky jako oslavu lásky a jarními barvami.


Plán duše - Plňte si svá přání a naplňte tak plán duše.

4. listopadu 2015 v 10:55 | Český Tarot |  Motivační a pozitivní články
Bezpochyby každý tvor na této zemské planetě má svůj plán duše. Nějaký úkol proč tu je a kudy se vydat. Není tu jen tak. Ono nic není jen tak a náhody neexistují. Každý člověk od prvního nadechnutí má nějaký úkol, a nějaký daný směr kudy by se měl vydat. Podporuje v nás v tom měsíc i den v kterým jsme se narodili. Když byste byli dostatečně pozorný, zjistili byste, že všechno přesně zapadá a že ani vaše povaha s vašimi pozitivními, ale i negativními vlastnostmi není žádná náhoda.


(Každý život, každá bytost, má svůj příběh, každý si může plnit svá přání,i když někdy se nám to může zdát těžké. Někdy máme i ránu za ránou a bolí nás to. Důležité je vstát a jít dál, .... jak už nějaký moudrý člověk řekl, je jedno kolik dostaneš ran, ale kolikrát vstaneš ....

Energetický obrázek - Anděl hojnosti

3. listopadu 2015 v 16:47 | Český Tarot |  Moje malůvky
Obrázek pro všechny kdo by potřebovali podpořit v oblasti financí a hojnosti. Nakreslila jsem pro vás Anděla hojnosti. Snad se Vám aspoň trochu libí.


Magie a šamanismus - Nová skupina na Facebooku. Připoj se i Ty !

3. listopadu 2015 v 15:48 | Český Tarot |  Něco o mně a tomto blogu
Navštivte a podpořte tak novou skupinu na Facebooku. Oč se jedná. Je to Facebooková skupina, kde i Vy se můžete veřejně zapojit do diskuze o okultních vědách, tajemných bytostech, kouzlech a rituálech.Můžete zveřejnit svoje náměty, obrázky, fotky, ale i filmy.
Život je plný nádherných okamžiků, stačí se jen dívat srdcem.

3. listopadu 2015 v 12:41 | Český Tarot |  Motta a citáty
Život je plný nádherných okamžiků, stačí se jen dívat srdcem.