Informace a novinky / Moje nabízené služby / Kde pomáhám / Kontakt /

Rituál Velkého Pentagramu

29. října 2015 v 23:11 | Kniha Nosferatu |  Kniha Nosferatu
Přináším Vám na blog kompletní a ucelený okultistický rituál Nosferatu z knihy od Petra Štěpána Kniha Nosferatu. Jedná se o tahjemný rituál s názvem Rituál Velkého Pentagramu. Tento rituál spadá do stříbrné magie do nosferateského vampyrského grálu. Určitě bych ho nedoporučovala vykonávat neznalým lidem . .... V podstatě by ho asi nikdo neměl vykonat, alepřesto jste si o něj hodně moc psaly do mejlu a tak jsem nakonec svolila, přesto tento rituál nedoporučuji. Najdete ho jak jsem řekla v knize Nosferatu.Každopádně všechny magické rituály, kouzla jsou opravdu velmi účinná.Zabývám se rituály a magií, ale nikdy bych rituál neobrátila pro ublížení druhému. Mně šlo vždy o pomoc lidem. Zajímám se o esoteriku, okultismus, ale spíše mi je mnohem bližší ta andělská magie,přesto jak víme, ale andělé jsou také démoni a tak ať už začínáte s jakou koliv magií buďte opatrný. (Problém, je že nikdy nejste natolik chráněn, aby Vás temnota nedostala) Ten kdo nezažil astrální útoky neví co tím myslím. Ten kdo byl už napaden bytostmi z jiných dimenzí jako já, ví, že stačí mít někde skulinku, obavu ve svém srdci, aniž byste možná i vy samy o ní věděli, temnota Vás polapí a je sakra těžké se s toho potom dostat ven.
RITUÁL VELKÉHO PENTAGRAMU


Pro všechny vampírské rituály Stříbrné magie, které se týkají evokací a proměn je společný - Rituál velkého pentagramu. Je výchozí i pro řadu druhotných praktik jako je modlitba nebo uctívání, pro ty však není nezbytně důleţitý.


Pentagram - pěticípá hvězda - je nejstarším symbolem magie. Při magické operaci se vyrývá rydlem do země nebo kreslí na látkovou podloţku podle toho, kde je rituál prováděn, zda v přírodě nebo v místnosti. Velikost si určuje operatér sám s ohledem na moţnosti místa a pohybu. Zpravidla by se měl průměr pohybovat v rozsahu 2 aţ 3 metrů.


Nejdříve se kreslí čtverec a do jeho rohů se umístní kahany nebo svícny. Poté se kreslí velký kruh, který se dotýká kaţdé strany čtverce. Dovnitř velkého kruhu se kreslí druhý, menší kruh, a teprve do něj se vyrývá pentagram tak, aby se dotýkal svými hroty hranic menšího kruhu. Prostřední cíp směřuje k severu. Do pěti polí hvězdy, která vzniknou, se vpisují jména vampírských géniů. Rýsování kruhů i vpisování jmen se provádí proti směru hodinových ručiček. Před kaţdý cíp hvězdy do prostoru mezi oběma kruhy se nejdříve napíše písmeno. Začíná se u severního cípu tak, ţe z písmen vznikne nekonečné jméno - ADMEN. Jméno je sloţeno z prvních písmen jmen upírských géniů. Značí ochranu a nesmrtelnost a je i zaklínači magickou formulí


V praktikách je nezbytné a chrání operatéra proti nepříznivým astrálním i psychickým vlivům. Po napsání slova ADMEN mezi oba kruhy se přistupuje k napsání jmen géniů do příslušných polí pentagramu. Zde jsou poprvé odhalena jejich jména tak, aby dávala ucelený obraz a je popsána jejich charakteristika. Jedná se o nejvyšší astrální inteligence vampirismu. Představují vrchol jeho vládnoucí hierarchie a disponují obrovskou mírou moci.


Pole první - ASTHAROTH - touha
Pole druhé - DRAGONIS (první drak) - vyslyšení
Pole třetí - MOLOCH (druhý drak) - osvícení
Pole čtvrté - EMPUSA - vláda podsvětí
Pole páté - NOSFERATU - velekněz

Do pole, které vzniklo uprostřed hvězdy, se vpisuje opět slovo ADMEN a je to i prostor, kde se pohybuje operatér. U kaţdého rituálu je důleţitá časová a měsíční konstelace, v níţ se provádí. Z pochopitelných důvodů zde tyto podrobnosti neuvádím.

Do takto připraveného magického území vstupuje operatér a můţe zaříkáváním zahájit rituál. Podle toho, pro jakou praktiku se rozhodl, zvolí denní či noční dobu a čas. Je důleţitá ještě řada dalších nezbytných opatření a předpokladů. Naprosté zdraví fyzického těla, urovnaná psychika, vhodný oděv, nepřítomnost rušící energie, nepřítomnost elektrického proudu, magnetického pole a dalších. Tyto záleţitosti jsou však jiţ obecné a byly popsány v řadě magických knih a grimoárů. Odříkáním modlitby se magické území mění v území NOSFERATU

Zde je předloţena univerzální magická formule, která slouţí jako modlitba, prostředek k zahájení rituálu či prostředek k uctívání. Je vstupním proslovem pro rituál, ale můţe slouţit téţ pro navození vnitřního klidu, k otevření psychiky a podobně. Její pouţití je velice široké.

MODLITBA
Volám Tě NOSFERATU, pane noci, vlků a tmy! Volám Tě NOSFERATU, pane hrobů, krve a astrálu!
Ó, NOSFERATU - vyslyš mé prosby!
- vyslyš mou bolest!
- osviť mou cestu!
- vykonej mou pomstu!
- vyslyš mé volání!
- naplň mé poznání!
- ukoj mou touhu!
Ó, NOSFERATU vystup z temnoty, a přijď na mé zavolání!
Ó, NOSFERATU, tys zemřel, abys mohl ţít!
Ó, NOSFERATU, tvůj ţivot je ve smrti!
Ó, NOSFERATU, tvá smrt je životem!
Ó , NOSFERATU,
ty jsi - věčnost!
- nesmrtelnost!
- vědomí!
- pomsta!
- osvícení!
NOSFERATU, vyslyš mě v mých modlitbách!
NOSFERATU, buď na mých cestách!
NOSFERATU, buď v mém ţivotě!
NOSFERATU, buď v mé smrti!
Vystup z temnoty a přijď na mé zavolání!
NOSFERATU, ty ses zrodil do temnot!
NOSFERATU, ty přicházíš z temnoty!
NOSFERATU, ty sám jsi temnota!
Ó, NOSFERATU, vyslyš mé volání,
vystup z temnoty, zjev se!
V úchvatné nádheře svého majestátu!
Ó, NOSFERATU, zjev se! Na hrotu pentagramu!
Ó, NOSFERATU, přileť na křídlech draka!
Ó, NOSFERATU, učiň mě vnímavým tvého hlasu!
Ó , NOSFERATU, slyš můj rituál!
Ó , NOSFERATU, zde je prach země z transylvánských hor!
Zde je krůpěj mé krve!
Zde je hlína z krypty!
Ó, NOSFERATU zde jsou dary pro Tebe a můj hlas Tě volá z údolí temnot!
Ó , NOSFERATU, volám Tě dechem stínů! Ó ,
NOSFERATU, volám Tě kvílením vlkodlaka! Ó ,
NOSFERATU, volám Tě Tvou pečetí!
Zjev se v nádheře majestátu!!!
Volám Tvé jméno - NOSFERATU!!!
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 ramondakerie ramondakerie | Web | 30. října 2015 v 23:56 | Reagovat

To zní temně a zajímavě :-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama